Enamus pisikesi mikro-ja väikeettevõtjaid ei rendi suuri ja uhkeid kontoreid, vaid on registreerinud ettevõtte oma koju. Kodukontori kulusid on võimalik omale ettevõttest ka maksuvabalt hüvitada. Ettevõtjad on sellest üldjuhul kuulnud, kuid ei tea, kuidas ja kui palju võib hüvitada. Loe, kuidas seda õigesti teha.

 

Kodukontor, mis see on?

Lühidalt öeldes, kodukontor maksustamise mõttes on nagu tavaline kontor, ainult et asub sinu kodus. Kodukontori kuludesse võid kanda kõik sellised kulud, mille kannaksid kuluks ka siis kui rendiksid “päris” kontorit. Kulud peavad olema vajalikud töö tegemiseks ning dokumentaalselt tõestatavad. Niisama oma kontole raha selgitusega “kodukontori kulud” kanda ei tohi.

Kuna kodukontor asub sinu kodus ja kasutad seda ka oma isiklikuks otstarbeks, siis 100% kulusid hüvitada ei saa, tuleb määrata proportsioon – kui suurt osa oma kodust kasutad töö või kontori tarbeks. Kui oma kodust näiteks 20% on kodukontori kasutuses, siis võid kuludest hüvitada omale 20%, erandiks on internet ja telefon, kui sinu töö sisaldab suures osas kliendisuhtlust ja arvutiga tööd, siis võib nende kulude % olla suurem.

Kui elad ühetoalises korteris, siis üldjuhul võid proportsiooniks määrata 50%.

100% võid kuluks kanda vaid need kulud, mis on tehtud konkreetselt vaid töö tegemiseks ja mida isiklikuks otstarbeks ei kasutata.

 

Milliseid kulusid saab hüvitada?

Hüvitada saad omale üldjuhul kõik need kulud, mida hüvitaksid ka siis kui rendiksid päris kontorit. Näiteks, kui sinu kodukontor on 1 tuba sinu kodust ja seda muuks otstarbeks ei kasutata, siis kuludeks saad kanda kogu selle toa sisustuse, remondi, töövahendid, kontorimööbli, tehnika.

Lisaks saad hüvitada osa kommunaalkuludest. Kommunaalkulude hüvitamiseks pead määrama eelpool mainitud proportsiooni. Selle alusel saad hüvitada omale näiteks kulud veele, elektrile, sideteenustele jms. Meeles pead pidama, et maamaks, ühistu laen ja kodukindlustus ei kuulu hüvitamisele. Samuti ei saa sa eluasemelaenu ega intresse hüvitada. Need kulud peavad jääma sinu, kui eraisiku kanda.

Käibemaksu koha pealt pea meeles, et kuna arved on eraisiku nimel, siis neilt käibemaksu tagasi küsida ei saa.

Kui tahad kodukontori eest ka renditulu saada – näiteks rendid ühte tuba raha eest oma firmale, siis see on lubatud, aga pead meeles pidama, et ettevõte peab kinni pidama sellelt tulumaksu ja igakuiselt deklareerima väljamaksele järgneva kuu 10ndaks kuupäevaks. Samuti vähendab renditulu saamine sinu kui eraisiku tulumaksuvaba summat. Rendihinna määramisel ära ületa turuhinda, muidu on tegu erisoodustusega ja pead selle pealt makse maksma.

 

Kuidas kulude hüvitamine õigesti vormistada?

Kodukontori kulusid saad hüvitada endale kuluhüvitisnõude alusel. Nagu eespool sai mainitud, pead määrama õige proportsiooni – kui suur osa sinu kodust kuulub kodukontori alla. See tähendab, et kuna arved tulevad sinu kui eraisiku nimele, siis selleks, et igakuiselt omale kuludest osa kompenseerida, pead kommunaalkulude arved kokku koguma, kululiigid üle vaatama, mis kulud on töö tegemisega seotud ja millises summas saad kulusid kompenseerida. Seejärel koostad näiteks excelis dokumendi, kuhu kannad kõik kulud, näitad ära, mis on täissummad ja mis ulatuses kompenseerid ettevõtluse tarbeks. Kuluhüvitisnõudele lisad ettevõtte rekvisiidid, salvestad drive´i vms ja lisad ka juurde kuludokumendid, mille alusel hüvitad.

Selleks, aga et üldse oma ettevõttele osa oma kodust kasutada anda, tuleb sul esmalt iseenda ja oma ettevõtte vahel sõlmida kodukontori kasutamise leping, kus määrad kulude hüvitamise proportsiooni ja selle, kas annad kontori rendile tasuta või tasu eest.

Kodukontori lepingu näidise leiad siit.

Milliseid kulusid veel saab ettevõtte alt tasuda, vaata siit.

Vaata kindlasti ka maksuameti käsitlust kodukontori teemal