Raamatupidamise aastaaruanne

Iga Eestis tegutsev ettevõte peab esitama äriregistrile raamatupidamise aastaaruande hiljemalt kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu.

See on kohustuslik kõigile Eestis tegutsevatele ettevõtjatele ning see peab vastama seadustega fikseeritud vormile.

Raamatupidamise aastaaruanne peab kajastama ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Aastaaruanne koosneb põhiaruannetest (bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja omakapitali muutuste aruandest) ning lisadest.

Ettevõtte tegevusaruanne annab ülevaate ettevõtte tegevusest ja asjaoludest, millel oli määrav tähtsus finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sündmustest majandusaastal ning eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal.

2016 ja hilisemad majandusaasta aruanded võivad mikroettevõtted esitada lühendatud kujul. Lühendatud kujul aastaaruanne koosneb bilansist, kasumiaruandest ja vähemalt kolmest lisast. Rahavoogude aruannet ja tegevusaruannet mikroettevõtja esitama ei pea.

Raamatupidamise aastaaruanne mikroettevõttele alates 100 €+km

Esimene majandusaasta aruanne on meie püsikliendile tasuta. Hiljem on aastaaruande hinnaks üldjuhul ühe kuu teenustasu. Juhul kui Sa ei ole meie püsiklient, oled teinud ise oma ettevõtte raamatupidamist või Sinu ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane ning igakuiseid raamatupidamiskandeid ei ole tehtud, siis vaatan Sinu raamatupidamise üle ja koostan aruande. Hinna lepime kokku vastavalt töö mahule.

Juhul kui leiad, et vajad igakuiselt nõu ja abi, siis uuri, kas sulle võiks sobida meie raamatupidamisteenus.

Kas Sul tekkis küsimusi? Soovid saata hinnapäringu?

SAADA PÄRING